Készült Felnémet Község Tanácsának, 1960. január 14.-én de. 9 órakor tartott első rendes ülésén.
A tanácsülés helye: Községi Tanács tanácstagi szoba.

Jelen vannak: Czifra Miklós vb elnök, Bajzát Istvánné vb titkár

Pusomai Károly, Jakab István, Bóta László, Farkas József, Sütő Ernő, Zakar József, Korózs Lajos, Takács József, Korózs József, Bíró János, Bíró Ignácz, Hén Károly, Dávid Mihály, Szecskó József, Német József, Kovács József, Szarvas Sándor, Lóczi János, Kovács Sándor, Német János, Farkas János, Szecskó János, Dudás Sándorné, Antal Tibor, Alex Frigyes, Bajzát Károly, Hadobás Istvánné, Erdős Zoltán, Andrányi Ferenc, Mikó József, Farkas Ferenc, Lóczi Zoltán, Farkas András, Nagy Miklós, Jakab József, tanácstagok.

A napirendi ponthoz tanácskozási joggal meghívottak:

Hegyi János, az Egri Járási Tanács V.B. elnöke, Dr. Nagy János, a Járási Tanács V.B. titkára, Béta Zoltán, a Járási Tanács Igazgatási osztály vezetője, Kristóf László az Egri Városi Tanács V.B. elnök helyettese.

Igazoltan távolmaradt:

Takács József, Eged István, Kovács Miklós, Sütő András, Erdélyi Bertalan,tanácstagok.

Igazolatlanul távolmaradtak:

Makovics Károly, Szarvas Sándor I, Nagy Józsefné, Eged Miklós, Nagy Ferenc, és Eged Sándor tanácstagok.

A 49 tanácstagi körzetből 1 nincs betöltve, (tanácstag meghalt).

A tanácsülésen megjelent 82. vendég.

I. napirendi pont előtt:

Czifra Miklós vb elnök megállapítja a jelenléti ív alapján, hogy 48 tanácstag közül 37 volt jelen vagyis a tanácstagoknak több mint a fele megjelent így a tanács határozatképes.

Ezután az ülést megnyitja. Javaslatot tesz a tanácsülés elnöke és az elnökség megválasztására, valamint a jegyzőkönyv hitelesítők kijelölésére.

A tanács egyhangúlag a következő határozatot hozta meg:

1/1960.sz. tanács határozat:

A tanács Andrényi Ferenc tanácstagot, a tanácsülés elnökévé, illetve Hegyi János, Járási Tanács V.B. elnökét, Dr. Nagy János, Járási Tanács V.B. titkárát, Kristóf László Egri városi tanács vb elnök helyettesét, Farkas András, Antal Tibor, Erdős Zoltán, tanácstagokat az elnökségbe választja.

Korózs József, és Szarvas Sándor II tanácstagokat pedig jegyzőkönyv hitelesítésre kijelöli. A jegyzőkönyvvezetésével Bajzát Istvánné, vb titkárt bízza meg.

A tanácsülés elnöke üdvözli a tanácsot, majd felkéri a vb. elnökét, hogy terjessze elő a tanács lejárt határidejű határozatainak végrehajtására vonatkozó jelentést.

A V.B. elnök jelentést tesz a tanács lejárt határidejű határozatainak, végrehajtásáról.

Jelentés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

HOZZÁSZÓLÁSOK:

Az előterjesztéssel illetve a jelentéssel kapcsolatban nem voltak.

A tanács a jelentés ügyében egyhangúlag a következő határozatot hozta:

2/1960.sz. tanács határozat:

A tanácsülés elfogadja az elnöki beszámolót a tanács lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról.

……..—–…….

A Községi Tanács Végrehajtó Bizottság előterjesztése alapján a Tanács megvitatta Eger-Felnémet egyesítésének kérdését.

HOZZÁSZÓLÁSOK:

Czifra Miklós:

A Végrehajtó Bizottság 1960. január 5.-én tartott ülésén mérlegelte és részletesen tárgyalta az egyesítés kérdését, melyet a fejlődés követel meg. Ez a gondolat nem új keletű mert évekkel ezelőtt is foglalkozott a tanács ezzel a kérdéssel. A V.B. a fejlődés következtében az egyesítés kérdésével egyetértett ezért döntés végett a tanács elé terjeszti.

Kristóf László:

Eger város tanács vb elnök helyettese, felszólalásában kihangsúlyozta, hogy az egyesítés nem csak Eger város érdeke, mert ahol az egyesítésből eredő előny a városnak kedvez, ott Felnémet előnye is képviselve van, több a lehetőség nagyobb beruházások megvalósítására.

Amennyiben a tanács az egyesítés mellett foglal állást, úgy a két közigazgatási terület egyesítésének jóváhagyása kb júniusra várható, mert 30 napon belül előterjesztést kell tenni a Megyei Tanácsnak, majd úgy kerül jóváhagyás végett felterjesztésre.

Pár szóval ismertette az egyesítés utáni gyakorlati kivitelezést.

Kerületi tanács létrehozásával az egyesítés nem oldható meg, mert Eger járási jogú város, és kerületet létrehozni, csak megyei jogú város esetében lehetne. Az egyesítés kirendeltség létrehozásával oldható meg. Lényegében egy igazgatási egységen belül a kirendeltség helyben intézi a dolgozók ügyeit 5-8 fővel.

Számottevő terhet nem jelent adóztatás szempontjából.
Kitért a távlati tervekben szereplő létesítmények megvalósítására.

Hegyi János:

Az Egri Járási Tanács V.B. elnöke, a járási Tanács nevében üdvözli az ülésező tanácsot, mely alkalommal a tanács két igen fontos napirendet tárgyal meg, a munkás osztály helyzetét és Eger Felnémet egyesítését.

A beszámolóból is kitűnik, hogy a munkások helyzete a felszabadulás óta sokat változott, de még van tenni való. Ha azt akarjuk, hogy a községet városi szintre emeljék, haladni kell a fejlődéssel, melyből adódik az is, hogy a tanács egy igen fontos döntés előtt áll, az egyesítés kérdésében dönt. A mindennapi élet folyamán láthatjuk, hogy a követelmények nagyok, melynek teljesítését, megvalósítását, csak egy magasabb közigazgatási szinthez tartozva tudja a tanács megoldani.

Évekre visszatekintve megállapíthatja a tanács, hogy nagyobb létesítményt saját erejéből megoldani nem tudott, itt van pl, a híd építése, ami póthitel biztosításával nyert rendezést.

Hozzászólásának befejeztével javasolta, hogy mondja ki a tanács az egyesítést.

Jakab István:

Hozzászólásában példákat hozott fel, hogy egyesített községek esetében a kirendeltségek, hogyan látják el a község ügyes-bajos dolgait.

Német János:

Kérte a tanácstagokat, hogy alaposan fontolják meg és javasolja az egyesítést mondja ki a tanács, mert ezt a fejlődés hozta magával később úgyis meg kell történnie mert a fejlődést megállítani nem lehet.

Erdős Zoltán, tanácstag:

Minden újtól félnek az emberek. Az egyesítés csak előnye lehet a községnek minden tekintetben. Városi szintre biztosított beruházások megvalósításával a község is fejlődik, mert egy közigazgatási terület lesz.

Dávid Mihály:

Egyetért és helyesnek tartja ha a tanácsülés az egyesítés mellett dönt.

Bajzát Károly:

Nem tartaná helyesnek, ha az egyesítés után a pénzügyi részt külön kezelnék, az egyesítéssel egyetért.

Kovács B. József, tanácstag:

Az egyesítéssel csak nyerhet a község. Ügyintézés tekintetében annak lebonyolítását biztosítsák.

Korózs József, tanácstag:

Egyet ért az egyesítéssel javasolja, hogy mondja ki a tanács határozatban. Helyeselné, ha a szépszámban megjelent vendégek is véleményt nyilvánítanának. A tárgyalások során szót nem kértek, melyből arra kell következtetni, hogy az egyesítés kérdésével egyetértenek, így egyhangú határozatként mondható ki az egyesítés.

Dr. Nagy János:

Járási Tanács V.B. titkára felszólalásában elmondotta, hogy a tanácsülésen elhangzott hozzászólásokból azt állapítja meg, hogy Eger-Felnémet egyesítésének kérdésében nincs véleménykülönbség. A felszólalók látva előnyét az egyesítésnek, javasolják határozatként kimondani az egyesítést.

Kerületi tanácsot nem lehet létrehozni, ez csak kiemelt varosoknál lehetséges, mint pl. Szeged Pécs, stb.

A városi tanács elnökhelyettesének ismertetéséből a tanács tájékozottabb lett e kérdésben, látja ennek előnyét, javasolja, hogy az egyesítés mellett döntsön a tanács.

5/1960. sz. Tanács határozat:

A Községi Tanács Végrehajtó Bizottsága által előterjesztett. Felnémet-Eger, egyesítését a tanácsülés ellenvélemény nélkül elfogadta, illetve határozatra emeli.

Az egyesítésből adódóan kérése a községi Tanácsnak, hogy a Megyei Tanács V.B, olyan formában tegye meg az előterjesztést az Elnöki Tanács felé, hogy a községben létrehozni kívánt kirendeltség olyan jogkörrel legyen felruházva, amely biztosítja a lakosság részére helyben való ügyeinek intézését minden féle tekintetben. Figyelembe véve, hogy nagy község és az átlagos kirendeltségű ügyintézés a község viszonylatában nem felel meg, mert nem lehet egy elbírálás alá vonni az újonnan alakult településéken létesített kirendeltségekkel.

5-1/1960.sz. Tanács határozat:

A tanács úgy határozott hogy a költségvetés és községfejlesztés felhasználására, az egyesülés törvényre emelkedése, illetve jóváhagyása után a városi és a községi tanács V.B. tesz előterjesztést az újonnan alakult tanácsnak,

5-2/1960.sz. Tanacs határozat:

Ebben az évben úgy az állami költségvetés mint a községfejlesztési tervben szereplő Frt.-illetve a megvalósításra váró létesítményeknél önálló felhasználásának engedélyezését kérjük.

Bejelentesek:

Farkas János:

Bejelenti, hogy a cseretelepen nincs elegendő liszt intézkedjen a vb hogy megfelelő cserét tudjanak folytatni.

Alex Frigyes:

Az állatforgalmi az V. lakóteleptől kb. 2o méterre rakta le a trágyát, sürgősen intézkedjenek elszállítására.

A jelenlevő vendégek közül a jószág kiselejtezés felől érdeklődtek.

Egyéb bejelentés indítvány nem volt, a tanácsülés elnöke az ülést 12. órakor bezárta.

K.m.f.t.

Andrényi Ferenc                      Szarvas Sándor                       Bajzáth Istvánné
a tanácsülés elnöke                     Korózs József                          jegyzőkönyvvezető
hitelesítők


Megosztás

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Naptár

2019. június
H K S C P S V
« máj    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Heves megyei Hírlap

Időjárás